Skip to content
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὅτι εἶπόν σοι, Εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; Μείζω τούτων ὄψει.
RBT Greek Interlinear:
611  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
Apekrithē
Ἀπεκρίθη
Separated
V-AIP-3S
2424  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
Iēsous
Ἰησοῦς
Salvation
N-NMS
2532  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
kai
καὶ
and
Conj
2036  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
eipen
εἶπεν
said
V-AIA-3S
846  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
autō
αὐτῷ
to himself
PPro-DM3S
3754  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
Hoti
Ὅτι
that
Conj
2036  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
eipon
εἶπόν
they said
V-AIA-1S
4771  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
soi
σοι
you
PPro-D2S
3754  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
hoti
ὅτι
that
Conj
3708  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
eidon
εἶδόν
I perceived
V-AIA-1S
4771  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
se
σε
for you
PPro-A2S
5270  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
hypokatō
ὑποκάτω
under
Prep
3588  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
tēs
τῆς
the
Art-GFS
4808  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
sykēs
συκῆς
fig tree
N-GFS
4100  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
pisteueis
πιστεύεις
trust
V-PIA-2S
3173  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
meizō
μείζω
greater than
Adj-ANP-C
3778  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
toutōn
τούτων
these
DPro-GNP
3708  [list]
ΛΟΓΕΙΟΝ
opsē
ὄψῃ
you will perceive
V-FIM-2S
RBT Translation:
Answered the Salvation and said to himself, "Because I said to yourself that I saw yourself below the fig-tree, you are trusting. You will perceive greater ones than these ones."
LITV Translation:
Jesus answered and said to him, Because I said to you I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these.
ESV Translation:
Jesus answered him, “Because I said to you, ‘I saw you under the fig tree,’ do you believe? You will see greater things than these.”

Footnotes